(၂၅.၂.၂၀၂၀) ကေန (၂.၃.၂၀၂၀ ) ထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

(၂၅.၂.၂၀၂၀) ကေန (၂.၃.၂၀၂၀ ) ထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ (မြန်မာစာမမှန်ပါက အောက်သို့ဆွဲပြီးဖတ်ပါ)

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းငယ္ ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္မွာ မိတ္ေဆြအတိုက္ခံ ေျပာဆိုတာေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။ အထူးသတိထားရမွာ သူတပါးမေကာင္းႀကံတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈ႔ေတြေတာ့ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ပါက ေအာက္လက္ငယ္သား မေကာင္းႀကံတတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္ေနရာေကာင္း ရေနေသာ္လည္း စိတ္အေႏွာက္ယွက္မ်ား ေနတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း လုပ္ငနး္သစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ပါႏွင့္ညံ့တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြေတာ့မေခ်းပါႏွင့္ အလိမ္ခံရတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာ ၀မ္းဗိုက္ဥပါဒ္ေပးတတ္သည္။ စိုးရိမ္းစရာေတာ့မရွိပါ။ ပညာေရးကံမွာ စိအႏွာက္အယွက္ေတြ မ်ားေနရတတ္ပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏စိတ္ေကာက္ျခင္းေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ေရလမ္းခရီးကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အ၀ါေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ အုန္း(၆)ညြန္႔၊ ရြက္လွ(၄)ညြန္႔ လွဴၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္လည္း တိုးတက္မႈ႔မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစီေတြလည္း တိုတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ သင္ကံေကာင္းေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္မွာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ေတြရရွိတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေကာင္းပါသည္။ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရး လည္းေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး မွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ႔ေတြလည္း ရရွိပါလိမ့္မည္။ သင္၏ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အခ်စ္ေ၇းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ လည္း ေကာင္းပါသည္။ အလြန္အက်ိဳးေပးေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေမၿမိဳ႕ပန္း(၅)ပြင့္၊ သေျပ(၆)ညြန္႔ အိမ္ဘုရား လွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာလည္း စိတ္ညစ္စရာေတြ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥ စကားေျပာစရာရွိတာေတြလည္း တစ္ႀကိမ္ထဲမၿပီျပတ္တတ္ပါ။ လုပ္တိုင္းမျဖစ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္ပါပဲ ဂရုစိုက္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္စိတ္ညစ္စရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနရတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီးကေတာ့ သင့္ကိုကူညီမႈ႔ေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္ ညံ့တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြေၾကးအာမခံေပးျခင္းေတာ့ မလုပ္ပါႏွင့္ ျပႆနာေပၚတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရးမွာ အနည္းငယ္ညံ့ေနပါသည္။ ေသခ်ာႀကိဳးစားမွ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြရရွိမည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ခ်စ္သူခြဲခြါရတတ္ပါသည္။ သူတပါး ၀င္ေရာက္ေနွာက္ယွက္ျခင္းလည္း ခံရတတ္ပါသည္။ သင္၏ယခုအပတ္ ျပည္တြင္းျပည္ခရီးသြားမည္ဆိုပါက မသြားပါႏွင့္ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနက္ေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြလည္း အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြေတြကလည္း သင့္ကိုကူညီမႈ႔ေတြေပးပါလိမ့္မည္။ စီးပြါးေရးလည္း ေကာင္းလာပါမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတက္မည္။ အလုပ္တြင္လည္း အားလံုးအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ အက်ိဳးေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လာဘ္လည္းအလြန္ရႊင္ပါလိမ့္မည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး မွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ သာယာေသာ အခ်စ္ေ၇းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ ဘယ္ကိုသြားသြား သင့္အတြက္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဴေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ သာသနာ့အလံ(၂) ေခ်ာင္း၊ ဒန္းညြန္႔(၇)ညြန္႔အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာလည္း ရန္ေပၚတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအရင္းႀကီးေတြနဲ႔လည္း သင္စကားမ်ားရကိန္း ရွိပါသည္။ စီးပြါးေရးကေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္ မတရားအေျပာခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ကိုယ့္ဖက္က ဒီအခ်ိန္မွာ မွန္ကန္ေအာင္ေနပါ။ အခ်ိန္ကစကားေျပာသြားပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မေကာင္းပါ။ လံုး၀မလုပ္ေသးပါႏွင့္။ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြလည္း ျပန္ရပါလိမ့္မည္။

သင့္က်န္းမာေရး မွာ ေခါင္းကိုက္၊ေခါင္းမူးေ၀ဒနာေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္း စာေမးပြဲရွိလွ်င္ သတိထားပါ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာ ေကာင္းပါသည္။ သင့္ဖက္သင့္ခ်စ္သူအဆင္သင့္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေျမာက္အရပါကိုေတာ့ေ၇ွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေရႊပန္း(၈)ကံုး အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ေတြလည္း ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမွာလည္း အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ပါသည္။ အရင္ကညံ့ခဲ့တာေတြ အခုအားလံုး ေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္နံမည္ေကာင္းေတြရရွိမည္။ ရာထူးကိစၥလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္း လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ပို၍ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိေသာ ကိစၥမ်ားမွာျပန္ရရွိမည္။

သင္၏က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာမရွိပဲ ေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ဘုရားဖူးခရီးပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကိတ္မုန္႔(၉)ခု အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

စေန

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဆံုးရႈံးထားတာေတြေတာင္ ျပန္ရရွိတတ္ပါသည္။ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တဲ့ အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကဲ့ရဲတဲ့သူေတြကလည္း သင့္ကိုခ်ီးမြန္းပါလိမ့္မည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးၿပီး ၾသဇာအာဏာေတြလည္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ စီပြါးေရးလည္း ေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ကုန္သည္လုပ္ငန္း ပိုအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လာဘ္အလြန္ရႊင္ေနပါလိမ့္မည္။ ၀င္ရန္ရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကလည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ၀င္လာပါလိမ့္မည္။

သင့္က်န္းမာေရး စုိးရိမ္စရာမရွိပါ။ေကာင္းပါသည္။ ပညာေရး မွာေကာင္းေနပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႔ေတြရရွိေသာ အခ်စ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာေကာင္းပါသည္။ အလြန္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ၿဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ယၾတာကို ကြ်ႏ္ုပ္ မွ ညႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကံေကာ္ညြန္႔(၂၀)ညြန္႔ အိမ္ဘုရားလွဴၿပီး မိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။ သင္၏ အခက္အခဲအားလံုးတို ့သည္ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ ဟု ကြ်န္ုပ္မွယံုၾကည္သည္။

ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း ႏွင့္ၿပည္စံုုပါေစေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ အဘမင္းသိခၤ၏တပည့္ရင္း ေအာင္ခ်စ္မင္းမွ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။

Unicode

(၂၅.၂.၂၀၂၀) ကနေ (၂.၃.၂၀၂၀ ) ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာ အနည်းငယ် ညံ့နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်မှာ မိတ်ဆွေအတိုက်ခံ ပြောဆိုတာတော့ ခံရတတ်ပါသည်။ အထူးသတိထားရမှာ သူတပါးမကောင်းကြံတတ်သည်။ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်မှု့တွေတော့ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အောက်လက်ငယ်သား မကောင်းကြံတတ်သည်။ သတိထားပါ။ အလုပ်နေရာကောင်း ရနေသော်လည်း စိတ်အနှောက်ယှက်များ နေတတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း လုပ်ငနး်သစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက မလုပ်ပါနှင့်ညံ့တတ်ပါသည်။ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ငွေတော့မချေးပါနှင့် အလိမ်ခံရတတ်ပါသည်။

သင်၏ကျန်းမာရေးမှာ ဝမ်းဗိုက်ဥပါဒ်ပေးတတ်သည်။ စိုးရိမ်းစရာတော့မရှိပါ။ ပညာရေးကံမှာ စိအနှာက်အယှက်တွေ များနေရတတ်ပါသည်။ သင်၏အချစ်ရေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ချစ်သူ၏စိတ်ကောက်ခြင်းတော့ ခံရတတ်ပါသည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ ရေလမ်းခရီးကိုတော့ရှောင်ပါ။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ အုန်း(၆)ညွန့်၊ ရွက်လှ(၄)ညွန့် လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

တနင်္လာ

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ ကောင်းနေပါသည်။ အလုပ်တွင်လည်း တိုးတက်မှု့များစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အကြံအစီတွေလည်း တိုတက်လာပါလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်မှာ သင်ကံကောင်းနေပါသည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးတက်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်မှာလည်း ပျော်ရွှင်မှု့တွေရရှိတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက ကောင်းပါသည်။ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ရစရာရှိတာတွေလည်း ပြန်လည်ရရှိပါလိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေး လည်းကောင်းနေပါသည်။ ပညာရေး မှာတော့ ကောင်းနေပါသည်။ အောင်မြင်မှု့တွေလည်း ရရှိပါလိမ့်မည်။ သင်၏ အချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ ပျော်ရွှင်သော အချစ်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာ လည်း ကောင်းပါသည်။ အလွန်အကျိုးပေးသော ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကံကောင်းသော အရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ မေမြို့ပန်း(၅)ပွင့်၊ သပြေ(၆)ညွန့် အိမ်ဘုရား လှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

အင်္ဂါ

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာ အနည်းငယ်ညံ့နေပါသည်။ အလုပ်မှာလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်ကိစ္စ စကားပြောစရာရှိတာတွေလည်း တစ်ကြိမ်ထဲမပြီပြတ်တတ်ပါ။ လုပ်တိုင်းမဖြစ်ဆိုတာ ဒီအချိန်ပါပဲ ဂရုစိုက်ပါ။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်စိတ်ညစ်စရာ တော်တော်များနေရတတ်ပါသည်။ အထက်လူကြီးကတော့ သင့်ကိုကူညီမှု့တွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ယခုအပတ်တွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက လုံးဝမလုပ်ပါနှင့် ညံ့တတ်ပါသည်။ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ငွေကြေးအာမခံပေးခြင်းတော့ မလုပ်ပါနှင့် ပြဿနာပေါ်တတ်ပါသည်။

သင်၏ကျန်းမာရေးမှာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပညာရေးမှာ အနည်းငယ်ညံ့နေပါသည်။ သေချာကြိုးစားမှ အောင်မြင်မှု့တွေရရှိမည်။ သင်၏အချစ်ရေးကံမှာ ချစ်သူခွဲခွါရတတ်ပါသည်။ သူတပါး ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းလည်း ခံရတတ်ပါသည်။ သင်၏ယခုအပတ် ပြည်တွင်းပြည်ခရီးသွားမည်ဆိုပါက မသွားပါနှင့်ရှောင်ပါ။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူး

သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။ လုပ်သမျှ အလုပ်တွေလည်း အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေတွေကလည်း သင့်ကိုကူညီမှု့တွေပေးပါလိမ့်မည်။ စီးပွါးရေးလည်း ကောင်းလာပါမည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးတက်မည်။ အလုပ်တွင်လည်း အားလုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါက ကောင်းပါသည်။ အကျိုးပေးသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ လာဘ်လည်းအလွန်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။

သင်၏ကျန်းမာရေးမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ ပညာရေး မှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ အချစ်ရေးမှာ လည်းကောင်းနေပါသည်။ သာယာသော အချစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ ဘယ်ကိုသွားသွား သင့်အတွက်ကောင်းသော ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ နီညိူရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ သာသနာ့အလံ(၂) ချောင်း၊ ဒန်းညွန့်(၇)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

ကြာသပတေး

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ ညံ့နေပါသည်။ အလုပ်မှာလည်း ရန်ပေါ်တတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေအရင်းကြီးတွေနဲ့လည်း သင်စကားများရကိန်း ရှိပါသည်။ စီးပွါးရေးကတော့ ကောင်းနေပါသည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင် မတရားအပြောခံရတတ်ပါသည်။ သတိထားပါ။ ကိုယ့်ဖက်က ဒီအချိန်မှာ မှန်ကန်အောင်နေပါ။ အချိန်ကစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက မကောင်းပါ။ လုံးဝမလုပ်သေးပါနှင့်။ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ ရစရာရှိတာတွေလည်း ပြန်ရပါလိမ့်မည်။

သင့်ကျန်းမာရေး မှာ ခေါင်းကိုက်၊ခေါင်းမူးဝေဒနာတော့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပညာရေး ကံမှာလည်း စာမေးပွဲရှိလျှင် သတိထားပါ သင်၏အချစ်ရေးကံမှာ ကောင်းပါသည်။ သင့်ဖက်သင့်ချစ်သူအဆင်သင့်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာ ကောင်းနေပါသည်။ မြောက်အရပါကိုတော့ရှောင်ပါ။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ မိုးပြာရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ရွှေပန်း(၈)ကုံး အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

သောကြာ

သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။ အလုပ်တွင် ပျော်ရွှင်မှု့တွေလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းမှာလည်း အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရရှိတတ်ပါသည်။ အရင်ကညံ့ခဲ့တာတွေ အခုအားလုံး ကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်နံမည်ကောင်းတွေရရှိမည်။ ရာထူးကိစ္စလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါက ကောင်းပါသည်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်ပို၍ အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ လည်းကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိသော ကိစ္စများမှာပြန်ရရှိမည်။

သင်၏ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်စရာမရှိပဲ ကောင်းနေပါသည်။ ပညာရေး ကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ အချစ်ရေးမှာ လည်းကောင်းပါသည်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော အချစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီးပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ကံကောင်းသော အရောင်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ကိတ်မုန့်(၉)ခု အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

စနေ

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ ကောင်းနေပါသည်။ ဒီအချိန်မှာ ဆုံးရှုံးထားတာတွေတောင် ပြန်ရရှိတတ်ပါသည်။ မလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကဲ့ရဲတဲ့သူတွေကလည်း သင့်ကိုချီးမွန်းပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးပြီး သြဇာအာဏာတွေလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ စီပွါးရေးလည်း ကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကုန်သည်လုပ်ငန်း ပိုအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ လာဘ်အလွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။ ဝင်ရန်ရှိသောငွေကြေးများကလည်း ချောချောမောမောဝင်လာပါလိမ့်မည်။

သင့်ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ကောင်းပါသည်။ ပညာရေး မှာကောင်းနေပါသည်။ သင်၏အချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှု့တွေရရှိသော အချစ်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးကိစ္စမှာကောင်းပါသည်။ အလွန်ကောင်းသော ခရီးစဉ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ ခရမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကို ကျွန်ုပ် မှ ညွှန်ကြားပေးလိုက်သည်။ ကံကော်ညွန့်(၂၀)ညွန့် အိမ်ဘုရားလှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို ့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှယုံကြည်သည်။

ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နှင့်ပြည်စုုံပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် အဘမင်းသိင်္ခ၏တပည့်ရင်း အောင်ချစ်မင်းမှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *