2020တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း(7)ရက္သားသမီးအားလုံး၏ထူးထူးျခားျခားကံေကာင္းမည့္အခ်က္(11)ခ်က္

2020တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း(7)ရက္သားသမီးအားလုံး၏ထူးထူးျခားျခားကံေကာင္းမည့္အခ်က္(11)ခ်က္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

(1) ခရီးသြားရင္းထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါက 13အတြဲ( သုိ ့မဟုတ္)18အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားသင္တန္းတက္ရင္းဖူးစာဘက္ခ်စ္သူႏွင့္ဆုံေတြ႕မည္

(3)40ေက်ာ္အပ် ဳ ိ လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား အေနနီးသူႏွင့္ဖူးစာေရစက္ဆုံ၍ မဂၤလာရက္ျမတ္တြက္ခ်က္ခါလက္ထပ္ရပါမည္

(4)အလုပ္ေျပာင္းလိုသူမ်ားအနည္းငယ္ျကန္ ့ျကာျပီးမွွေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ လုပ္သက္ျကာသူမ်ားရာထူးတိုးျခင္း (သုိ ့မဟုတ္)ေနရာေကာင္းရျခင္းရွိမည္

(5)အေျကြးရွိရင္ေျကမယ္ ရစရာရွိရင္လည္း ေလးပုံသုံးပုံျပန္ရမယ္

(6)4လပုိင္းနဲ႕9လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္မည္

(7)မိမိအသြားခ်င္ဆုံးခရီးတစ္ခုကုိလက္ေတြ႕ထြက္ရမည္

(8)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးပစၥည္တစ္ခုကုိဝယ္ဖို ့လိုအပ္ေသာေငြမေမ်ွာ္လင့္ဘဲရရွိပါမည္

(9)ဘာသာေရးဆုိင္ရာအဓိဌာန္တစ္ခုလုပ္ရမည္ အဓိဌာန္လည္းေအာင္ျမင္ပါမည္

(10)အစိမ္းေရာင္ေက်ာက္ဝင္မည္

(11)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးစာအုပ္တစ္အုပ္ကုိလက္ေဆာင္ရရွိပါမည္

ယျတာ အဂၤါညေနတုိင္းငါးစာေက်ြးေပးပါ

တနလၤာသားသမီးမ်ား

(1)ကားဘီးေပါက္သံ ဆိုင္ကယ္ဘီးေပါက္သံျကားပါကထီထိုးပါ ထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါက 16အတြဲ 36အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားခရီးသြားရင္းမိမိဖူူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရပါမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားဘာသာေရးအဓိဌာန္ေတြလိုက္လုပ္ရင္း မိမိရဲ႕စိတ္တူကုိယ္တူဖူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရပါမည္

(4)အလုပ္တြင္မိမိႏွင့္အဆင္မေျပသူတစ္ဦးလက္ရွိအလုပ္မွတစ္ျခားအလုပ္ေနရာသစ္သုိ ့ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

(5)မိမိ သင္ခ်င္ေနတဲ႕ပညာရပ္တစ္ခုကိုသင္ခြင္႔ရပါမည္

(6)4လပုိင္းႏွင့္10လပုိင္းျကားေငြေျကးကံေကာင္း၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)မိမိေပ်ာက္ေနတဲ႕ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းတစ္ခ် ဳ ိ ့ျပန္ေတြ႕ပါမည္

(8)မိမိအေပါ ္စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေနသူႏွင့္ျပန္အဆင္ေျပမည္

(9)အိမ္ေထာင္ဘက္၏အက် ဳိ းေက်းဇူးခံစားရပါမည္

(10)အေမြအႏွစ္ရျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ေျမယာဝင္ျခင္းရွိမည္

(11)ဘုရားပုံေတာ္ ဝင္မယ္ အဲဒီလိုဝင္ျပီးတာနဲ႕သင့္အတြက္ကံေကာင္းမူ ့မ်ားစတင္ခံစားရပါလိမ့္မည္

ယျတာ အသက္ျကီး၍ဆင္းရဲေသာအဖိုးအိုအဖြားအိုမ်ားအားမျကာခဏေငြေျကးေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းေပးပါ

အဂၤါသားသမီးမ်ား

(1)အလြမ္းအေဆြသီခ်င္းဖြင့္လာေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါက ထီကံေကာင္းပါမည္ ထီထိုးပါ 58အတြဲ59အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ား facebookေပါ ္တြင္friendျဖစ္သူႏွင့္ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္လိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား ရိပ္သာသြားရင္းဖူးစာဘက္ႏွင့္ဆုံေတြ႕ႏူိင္ပါသည္

(4)အလုပ္တြင္မိမိအထက္လူျကီးမွမိမိ၏လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကုိသေဘာက်ေသာေျကာင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလစာမ်ားပုိေပးလိမ့္မည္

(5)ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေျကာင္းအရာမ်ားကုိပုိမိုေလ့လာခြင့္ရရွိမည္

(6)5လပိုင္း9လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)ဆုမဲေပါက္တာမ် ဳိ းကံစမ္းမဲေပါက္တာမ် ဳိ းျကုံရမည္

(8)မိမိရစရာရွိေသာေငြေျကးမ်ားျပန္လည္ရရွိလိမ့္မည္

(9)မိမိျဖစ္ေနေသာေရာဂါ ေဝဒနာအတြက္ေဆးဝါးေကာင္းေတြ႕ရွိမည္

(10)မိဘမ်ားအေပါ ္မိမိျပုလုပ္ေပးခ်င္ေနေသာကိစၥကုိလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(11)မိမိအေတြ႕ခ်င္ဆုံးသူႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင္႔ရပါမည္

ယျတာ အဂၤါေထာင္႔ႏွင့္ရာဟုေထာင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ေရ၁၁ခြက္စီေလာင္းလွဴ ေပးပါ

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

(1)အရက္မူူးျပီးသီခ်င္းဆုိရင္းထီလည္ေရာင္းသူထံတြင္ထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါလိမ့္မည္ ထီထိုးပါက 68အတြဲ38အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္မိမိထက္အသက္ျကီးသူႏွင့္ဆုံေတြ႕၍ဖူူးစာဆုံမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳ ိျကီးမ်ား မိမိႏွင့္စိတ္တူကုိယ္တူ ဝါသနာတူ သူႏွင့္ဖူးစာဘက္ျကုံ၍ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိပါမည္

(4)မိမိအလုပ္အတြင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမိုရရွိေသာေနရာသုိ ့ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိမည္

(5)နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားပုိမိုေလ့လာခြင့္ရတတ္သလို မိမိအားအကူအညီေပးမည့္သူလည္းေပါ ္လာလိမ့္မည္

(6) 6လပုိင္းႏွင့္11လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္မည္

(7)တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းတစ္ခုေကာက္ရလိမ့္မည္

(8)အဓိဌာန္တစ္ခုလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအဓိဌာန္အာင္ျမင္၍ မိမိဆုေတာင္းထားေသာကိစၥဆုေတာင္းျပည့္လိမ့္မည္

(9)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးရတနာတစ္ခုရရွိပါလိမ့္မည္

(10)မိမိအေပါ ္အဆိုးျမင္ခဲ႕သူမ်ားမွမိမိအားျပန္လည္ေတာင္းပန္၍အျမင္ျကည္လင္လာျကလိမ့္မည္

(11)စက္ပစၥည္းအသစ္ဝင္မည္

ယျတာ ဗုဒၶဟူူးေထာင့္ႏွင့္ေသာျကာေထာင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ ေရ၁၁ခြက္စီေလာင္းလွဴ ေပးပါ

ျကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

(1)လမ္းေလးခြဆုံရာတြင္ေရာင္းေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါကထီကံေကာင္းပါမည္ထီထိုးပါက 56အတြဲ13အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္မိမိထက္အသက္ငယ္ရြယ္သူႏွင့္ဖူးစာဆုံပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားမေမ်ွာ္လင့္ဘဲအခ်စ္ေဟာင္းႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္

(4)ရာထူူးတိုးရန္ျကန္ ့ျကာေနသူမ်ားရာထူူးတိုးသတင္းေကာင္းျကားရလိမ့္မည္

(5)ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစကားေျပာတစ္ခုခုကုိဆရာေကာင္းထံတြင္သင္ယူခြင့္ရရွိလိမ့္မည္

(6)3လပုိင္းႏွင့္6လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္လိမ့္မည္

(7)မိဘအေမြအႏွစ္ရရွိတတ္သလို ေျမယာေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအဆင္ေျပလိမ့္မည္

(8)မိဘ၏က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(9)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးပစၥည္းတစ္ခုကုိလက္ေဆာင္ရရွိလိမ့္မည္

(10)မိမိစိတ္ေသာကေရာက္ေနရေသာကိစၥမ်ားအတြက္လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းေျကာင္းကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိလိမ့္မည္

(11)တရားဘာဝနာအားထုတ္ျကသူမ်ားတရားထူးတရားျမတ္ရရွိပါလိမ့္မည္

ယၾတာ ျကာသာပေတးေထာင့္ႏွင့္တနလၤာေထာင့္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးေသခ်ာလုပ္၍ကိတ္မုန္ ့လွဴ ေပးပါ

ေသာျကာသားသမီးမ်ား

(1)မိခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသီခ်င္းဖြင့္လာေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးပါ 75အတြဲ59အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ငယ္ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ ဘဝအေရးအတြက္မို ့လို ့ခပ္ေဝးေဝးေနေနရေပအုံးေတာ့မည္ ေဝးေနရေတာ့မွပုိပုိခ်စ္ေနမိမွန္းပုိသိခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳိ ျကီးလူပ် ဳ ိျကီးမ်ားမိမိႏွင့္စိတ္တူဝါသနာတူသူႏွင့္အြန္လိုင္းတြင္ရင္ႏွီးခြင့္ဆုံဆည္းခြင့္႐ရွိပါလိမ့္မည္

(4)အလုပ္တြင္မူလအလုပ္တာဝန္အျပင္ အလုပ္တာဝန္ပုိမ်ားကုိပါထပ္မံလုပ္ကုိင္ေပးေနရပါလိမ့္မည္

(5)ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ားပုိမိုေလ့လာခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္

(6)သျကၤန္ေက်ာ္ေနာက္ပုိင္းေငြကံေကာင္း၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)မိမိအလိုခ်င္ဆုံးစက္ပစၥည္းတစ္ခုခုဝင္လာပါလိမ့္မည္

(8)က်န္းမာေရးတြင္ ခ်ြဲျကပ္ ရင္ျကပ္ ျပီးေမာေနတတ္ပါတယ္ အေအးခံလြန္းတာ အေအးစာအလြန္အက်ြံ႕စားသုံးတာမ် ဳိ းေရွာင္ပါ

(9)ဘာသာေရးဆိုင္ရာဓါတ္ပုံတစ္ပုံဝင္ျပီးတာနဲ႕အထူးကံေကာင္းမူ ့မ်ားျကုံရပါမည္

(10)ကြဲကြာေနသည္မွာျကာျပီျဖစ္ေသာ မိမိအေတြ႕ခ်င္ဆုံးသူႏွင့္ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္

(11)သားသမီးရွိသူမ်ား သားသမီးပညာေရးအတြက္ေကာင္းသတင္းျကားရပါလိမ့္မည္

စေနသားသမီးမ်ား

(1)ဘုရားဖူးသြားရင္း ထီထိုးပါက ထီကံေကာင္းပါလိမ့္မည္ ထီထိုးပါက 91အတြဲ82အတြဲပါေသာထီကုိရွာထိုးပါ

(2) မိမိႏွင့္အေနနီးေသာသူငယ္ခ်င္းမွမိမိအားခ်စ္ခြင့္ပန္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္အပ် ဳ ိျကီးလူပ် ဳိ ျကီးမ်ားေဆးရုံေဆးခန္းသြားရင္း မိမိဖူူးစာဘက္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(4)အလုပ္အတြင္းေနရာအေျပာင္းအလဲျကုံျပီးတာနဲ႕လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မူ ့မ်ားျကုံရပါမည္

(5)နည္းပညာဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားေလ့လာဆည္းပူူးခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(6) 8လပုိင္းႏွင့္12လပုိင္းျကားေငြအစုအပုံဝင္၍ကံေကာင္းပါမည္

(7)မိမိ မိသားစုႏွင့္အတူ စုေပါင္းအလွဴ အတန္းျပုရမည္

(8) အာရုံေျကာအားနည္းတတ္ျပီး မ်က္မွန္မတပ္ရေသးသူမ်ား ပါဝါမ်က္မွန္တပ္ရပါလိမ့္မည္

(9) ဘုန္းကံျမင့္မားမည့္ႏွစ္ျဖစ္၍ အလုပ္တြင္ရာထူူးတိုးရန္ျကန္ ့ျကာေနသူမ်ားရာထူူးတိုးမည့္အခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ားျကုံရပါလိမ့္မည္

(10) အမိအဖဘက္မွေန၍အေမြအႏွစ္ေကာင္းမ်ားရရွိႏူိင္ေသာႏွစ္ပါ

(11)မိဘမ်ားသြားခ်င္ေနေသာခရီးကုိလိုက္ပုိ ့ေပးႏူိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိပါလိမ့္မည္

ရာဟုသားသမီးမ်ား

(1) အတိတ္နမိတ္ေကာင္းေသာသီခ်င္းမ်ားဖြင့္ထားေသာထီဆိုင္တြင္ထီထိုးေပးပါ 45အတြဲ46အတြဲပါေသာထီရွာထိုးပါ

(2)ခ်စ္ခြင့္ပန္ထားသူမ်ား မိမိခ်စ္ရသူထံမွအေျဖေကာင္းျကားရပါမည္ ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားေနသူမ်ား မိမိေမ်ွာ္လင့္ေနသူထံမွရင္ဖြင့္ခ်စ္ေရးဆိုျခင္းခံရပါမည္

(3)40ေက်ာ္50ေက်ာ္ အပ် ဳိ ျကီး လူပ် ဳိ ျကီးမ်ား ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရင္းဖူးစာဘက္ေတြ႕ပါမည္

(4) အလုပ္မွေစလႊတ္ေသာ သင္တန္းေကာင္းတက္ခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(5) မိမိအလိုခ်င္ဆုံးေသာ စာအုပ္ေဟာင္းတစ္အုပ္ကုိျပန္လည္ေတြ႕ရွိျပီးဝယ္ယူခြင့္ရပါလိမ့္မည္

(6)5လပုိင္းႏွင့္9လပုိင္းျကား ကံေကာင္းလာဘ္ရႊင္၍ေငြအစုအပုံဝင္ပါမည္

(7)တကယ္လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာစားစရာ ဝတ္စရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးကမ္းလွဴ ဒါန္းႏူိင္ပါလိမ့္မည္

(8) ခါးနာ ဒူူးနာျဖစ္တတ္ျပီး အဲဒီအတြက္ထိေရာက္ေသာ ေဆးဝါးေကာင္းမ်ားလည္းလက္ေဆာင္႐ရွိပါလိမ့္မည္

(9) မေမ်ွာ္လင့္ဘဲဆုမဲမ်ားထေပါက္မည္႔ႏွစ္ပါ အလိုလိုေနရင္းကံထူး ကံေကာင္းမူ ့မ်ားျကုံရပါလိမ့္မည္

(10) ငယ္ရြယ္သူမ်ားပညာေရးအတြက္သတင္းေကာင္းျကားရပါလိမ့္မည္

(11)မိမိေပ်ာက္ေနေသာပစၥည္းျပန္ေတြ႕ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) ရစရာရွိေသာေငြေျကးတစ္ခ် ဳ ိ ့ျပန္ရျခင္း ေပးစရာရွိေသာေငြေျကးမ်ားျပန္ေပးႏူိင္ပါလိမ့္မည္

ွဆရာ ေက်ာ္ဘိုဘိုဟိန္း 09401545306

Unicode

2020တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း(7)ရက်သားသမီးအားလုံး၏ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းမည့်အချက်(11)ချက်

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

(1) ခရီးသွားရင်းထီထိုးပါကထီကံကောင်းပါမည် ထီထိုးပါက 13အတွဲ( သို ့မဟုတ်)18အတွဲပါသောထီရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများသင်တန်းတက်ရင်းဖူးစာဘက်ချစ်သူနှင့်ဆုံတွေ့မည်

(3)40ကျော်အပျ ု ိ လူပျ ုိ ကြီးများ အနေနီးသူနှင့်ဖူးစာရေစက်ဆုံ၍ မင်္ဂလာရက်မြတ်တွက်ချက်ခါလက်ထပ်ရပါမည်

(4)အလုပ်ပြောင်းလိုသူများအနည်းငယ်ကြန် ့ကြာပြီးမှှပြောင်းရွှေ့ရမည် လုပ်သက်ကြာသူများရာထူးတိုးခြင်း (သို ့မဟုတ်)နေရာကောင်းရခြင်းရှိမည်

(5)အကြွေးရှိရင်ကြေမယ် ရစရာရှိရင်လည်း လေးပုံသုံးပုံပြန်ရမယ်

(6)4လပိုင်းနဲ့9လပိုင်းကြားငွေအစုအပုံဝင်မည်

(7)မိမိအသွားချင်ဆုံးခရီးတစ်ခုကိုလက်တွေ့ထွက်ရမည်

(8)မိမိအလိုချင်ဆုံးပစ္စည်တစ်ခုကိုဝယ်ဖို ့လိုအပ်သောငွေမမျှော်လင့်ဘဲရရှိပါမည်

(9)ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဓိဌာန်တစ်ခုလုပ်ရမည် အဓိဌာန်လည်းအောင်မြင်ပါမည်

(10)အစိမ်းရောင်ကျောက်ဝင်မည်

(11)မိမိအလိုချင်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလက်ဆောင်ရရှိပါမည်

ယတြာ အင်္ဂါညနေတိုင်းငါးစာကျွေးပေးပါ

တနင်္လာသားသမီးများ

(1)ကားဘီးပေါက်သံ ဆိုင်ကယ်ဘီးပေါက်သံကြားပါကထီထိုးပါ ထီကံကောင်းပါမည် ထီထိုးပါက 16အတွဲ 36အတွဲပါသောထီကိုရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများခရီးသွားရင်းမိမိဖူူးစာဘက်နှင့်တွေ့ဆုံရပါမည်

(3)40ကျော်50ကျော် အပျ ုိ ကြီးလူပျ ုိ ကြီးများဘာသာရေးအဓိဌာန်တွေလိုက်လုပ်ရင်း မိမိရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဖူးစာဘက်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပါမည်

(4)အလုပ်တွင်မိမိနှင့်အဆင်မပြေသူတစ်ဦးလက်ရှိအလုပ်မှတစ်ခြားအလုပ်နေရာသစ်သို ့ပြောင်းရွှေ့ရမည်

(5)မိမိ သင်ချင်နေတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုသင်ခွင့်ရပါမည်

(6)4လပိုင်းနှင့်10လပိုင်းကြားငွေကြေးကံကောင်း၍ငွေအစုအပုံဝင်ပါမည်

(7)မိမိပျောက်နေတဲ့ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတစ်ချ ု ိ ့ပြန်တွေ့ပါမည်

(8)မိမိအပေါ ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေသူနှင့်ပြန်အဆင်ပြေမည်

(9)အိမ်ထောင်ဘက်၏အကျ ုိ းကျေးဇူးခံစားရပါမည်

(10)အမွေအနှစ်ရခြင်း (သို ့မဟုတ်) မြေယာဝင်ခြင်းရှိမည်

(11)ဘုရားပုံတော် ဝင်မယ် အဲဒီလိုဝင်ပြီးတာနဲ့သင့်အတွက်ကံကောင်းမူ ့များစတင်ခံစားရပါလိမ့်မည်

ယတြာ အသက်ကြီး၍ဆင်းရဲသောအဖိုးအိုအဖွားအိုများအားမကြာခဏငွေကြေးထောက်ပ့ံလှူဒါန်းပေးပါ

အင်္ဂါသားသမီးများ

(1)အလွမ်းအဆွေသီချင်းဖွင့်လာသောထီဆိုင်တွင်ထီထိုးပါက ထီကံကောင်းပါမည် ထီထိုးပါ 58အတွဲ59အတွဲပါသောထီရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများ facebookပေါ ်တွင်friendဖြစ်သူနှင့်ချစ်သူရည်းစားဖြစ်လိမ့်မည်

(3)40ကျော်50ကျော်အပျ ုိ ကြီး လူပျ ုိ ကြီးများ ရိပ်သာသွားရင်းဖူးစာဘက်နှင့်ဆုံတွေ့နိူင်ပါသည်

(4)အလုပ်တွင်မိမိအထက်လူကြီးမှမိမိ၏လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုသဘောကျသောကြောင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များလစာများပိုပေးလိမ့်မည်

(5)ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုလေ့လာခွင့်ရရှိမည်

(6)5လပိုင်း9လပိုင်းကြားငွေအစုအပုံဝင်ပါမည်

(7)ဆုမဲပေါက်တာမျ ုိ းကံစမ်းမဲပေါက်တာမျ ုိ းကြုံရမည်

(8)မိမိရစရာရှိသောငွေကြေးများပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်

(9)မိမိဖြစ်နေသောရောဂါ ဝေဒနာအတွက်ဆေးဝါးကောင်းတွေ့ရှိမည်

(10)မိဘများအပေါ ်မိမိပြုလုပ်ပေးချင်နေသောကိစ္စကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိူင်ပါလိမ့်မည်

(11)မိမိအတွေ့ချင်ဆုံးသူနှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရပါမည်

ယတြာ အင်္ဂါထောင့်နှင့်ရာဟုထောင့်တွင်သန် ့ရှင်းရေးသေချာလုပ်၍ရေ၁၁ခွက်စီလောင်းလှူ ပေးပါ

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

(1)အရက်မူူးပြီးသီချင်းဆိုရင်းထီလည်ရောင်းသူထံတွင်ထီထိုးပါကထီကံကောင်းပါလိမ့်မည် ထီထိုးပါက 68အတွဲ38အတွဲပါသောထီရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင်မိမိထက်အသက်ကြီးသူနှင့်ဆုံတွေ့၍ဖူူးစာဆုံမည်

(3)40ကျော်50ကျော် အပျ ုိ ကြီး လူပျ ု ိကြီးများ မိမိနှင့်စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူ သူနှင့်ဖူးစာဘက်ကြုံ၍ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိပါမည်

(4)မိမိအလုပ်အတွင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုမိုရရှိသောနေရာသို ့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်

(5)နည်းပညာဆိုင်ရာများပိုမိုလေ့လာခွင့်ရတတ်သလို မိမိအားအကူအညီပေးမည့်သူလည်းပေါ ်လာလိမ့်မည်

(6) 6လပိုင်းနှင့်11လပိုင်းကြားငွေအစုအပုံဝင်မည်

(7)တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုကောက်ရလိမ့်မည်

(8)အဓိဌာန်တစ်ခုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအဓိဌာန်အာင်မြင်၍ မိမိဆုတောင်းထားသောကိစ္စဆုတောင်းပြည့်လိမ့်မည်

(9)မိမိအလိုချင်ဆုံးရတနာတစ်ခုရရှိပါလိမ့်မည်

(10)မိမိအပေါ ်အဆိုးမြင်ခဲ့သူများမှမိမိအားပြန်လည်တောင်းပန်၍အမြင်ကြည်လင်လာကြလိမ့်မည်

(11)စက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်မည်

ယတြာ ဗုဒ္ဓဟူူးထောင့်နှင့်သောကြာထောင့်တွင်သန် ့ရှင်းရေးသေချာလုပ်၍ ရေ၁၁ခွက်စီလောင်းလှူ ပေးပါ

ကြာသာပတေးသားသမီးများ

(1)လမ်းလေးခွဆုံရာတွင်ရောင်းသောထီဆိုင်တွင်ထီထိုးပါကထီကံကောင်းပါမည်ထီထိုးပါက 56အတွဲ13အတွဲပါသောထီကိုရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင်မိမိထက်အသက်ငယ်ရွယ်သူနှင့်ဖူးစာဆုံပါလိမ့်မည်

(3)40ကျော်50ကျော်အပျ ုိ ကြီးလူပျ ုိ ကြီးများမမျှော်လင့်ဘဲအချစ်ဟောင်းနှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်

(4)ရာထူူးတိုးရန်ကြန် ့ကြာနေသူများရာထူူးတိုးသတင်းကောင်းကြားရလိမ့်မည်

(5)ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစကားပြောတစ်ခုခုကိုဆရာကောင်းထံတွင်သင်ယူခွင့်ရရှိလိမ့်မည်

(6)3လပိုင်းနှင့်6လပိုင်းကြားငွေအစုအပုံဝင်လိမ့်မည်

(7)မိဘအမွေအနှစ်ရရှိတတ်သလို မြေယာနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအဆင်ပြေလိမ့်မည်

(8)မိဘ၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိူင်ပါလိမ့်မည်

(9)မိမိအလိုချင်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ရရှိလိမ့်မည်

(10)မိမိစိတ်သောကရောက်နေရသောကိစ္စများအတွက်လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်

(11)တရားဘာဝနာအားထုတ်ကြသူများတရားထူးတရားမြတ်ရရှိပါလိမ့်မည်

ယတြာ ကြာသာပတေးထောင့်နှင့်တနင်္လာထောင့်တွင် သန် ့ရှင်းရေးသေချာလုပ်၍ကိတ်မုန် ့လှူ ပေးပါ

သောကြာသားသမီးများ

(1)မိခင်နှင့်ပတ်သက်သောသီချင်းဖွင့်လာသောထီဆိုင်တွင်ထီထိုးပါ 75အတွဲ59အတွဲပါသောထီရှာထိုးပါ

(2)ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် ဘဝအရေးအတွက်မို ့လို ့ခပ်ဝေးဝေးနေနေရပေအုံးတော့မည် ဝေးနေရတော့မှပိုပိုချစ်နေမိမှန်းပိုသိခွင့်ရပါလိမ့်မည်

(3)40ကျော်50ကျော်အပျ ုိ ကြီးလူပျ ု ိကြီးများမိမိနှင့်စိတ်တူဝါသနာတူသူနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ရင်နှီးခွင့်ဆုံဆည်းခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်

(4)အလုပ်တွင်မူလအလုပ်တာဝန်အပြင် အလုပ်တာဝန်ပိုများကိုပါထပ်မံလုပ်ကိုင်ပေးနေရပါလိမ့်မည်

(5)ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာပေများပိုမိုလေ့လာခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်

(6)သင်္ကြန်ကျော်နောက်ပိုင်းငွေကံကောင်း၍ငွေအစုအပုံဝင်ပါမည်

(7)မိမိအလိုချင်ဆုံးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝင်လာပါလိမ့်မည်

(8)ကျန်းမာရေးတွင် ချွဲကြပ် ရင်ကြပ် ပြီးမောနေတတ်ပါတယ် အအေးခံလွန်းတာ အအေးစာအလွန်အကျွံ့စားသုံးတာမျ ုိ းရှောင်ပါ

(9)ဘာသာရေးဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတစ်ပုံဝင်ပြီးတာနဲ့အထူးကံကောင်းမူ ့များကြုံရပါမည်

(10)ကွဲကွာနေသည်မှာကြာပြီဖြစ်သော မိမိအတွေ့ချင်ဆုံးသူနှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်

(11)သားသမီးရှိသူများ သားသမီးပညာရေးအတွက်ကောင်းသတင်းကြားရပါလိမ့်မည်

စနေသားသမီးများ

(1)ဘုရားဖူးသွားရင်း ထီထိုးပါက ထီကံကောင်းပါလိမ့်မည် ထီထိုးပါက 91အတွဲ82အတွဲပါသောထီကိုရှာထိုးပါ

(2) မိမိနှင့်အနေနီးသောသူငယ်ချင်းမှမိမိအားချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်

(3)40ကျော်50ကျော်အပျ ု ိကြီးလူပျ ုိ ကြီးများဆေးရုံဆေးခန်းသွားရင်း မိမိဖူူးစာဘက်နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပါလိမ့်မည်

(4)အလုပ်အတွင်းနေရာအပြောင်းအလဲကြုံပြီးတာနဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်မူ ့များကြုံရပါမည်

(5)နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာများလေ့လာဆည်းပူူးခွင့်ရပါလိမ့်မည်

(6) 8လပိုင်းနှင့်12လပိုင်းကြားငွေအစုအပုံဝင်၍ကံကောင်းပါမည်

(7)မိမိ မိသားစုနှင့်အတူ စုပေါင်းအလှူ အတန်းပြုရမည်

(8) အာရုံကြောအားနည်းတတ်ပြီး မျက်မှန်မတပ်ရသေးသူများ ပါဝါမျက်မှန်တပ်ရပါလိမ့်မည်

(9) ဘုန်းကံမြင့်မားမည့်နှစ်ဖြစ်၍ အလုပ်တွင်ရာထူူးတိုးရန်ကြန် ့ကြာနေသူများရာထူူးတိုးမည့်အခွင့်အလန်းကောင်းများကြုံရပါလိမ့်မည်

(10) အမိအဖဘက်မှနေ၍အမွေအနှစ်ကောင်းများရရှိနိူင်သောနှစ်ပါ

(11)မိဘများသွားချင်နေသောခရီးကိုလိုက်ပို ့ပေးနိူင်ခွင့် အခွင့်အရေးရရှိပါလိမ့်မည်

ရာဟုသားသမီးများ

(1) အတိတ်နမိတ်ကောင်းသောသီချင်းများဖွင့်ထားသောထီဆိုင်တွင်ထီထိုးပေးပါ 45အတွဲ46အတွဲပါသောထီရှာထိုးပါ

(2)ချစ်ခွင့်ပန်ထားသူများ မိမိချစ်ရသူထံမှအဖြေကောင်းကြားရပါမည် မျှော်လင့်စောင့်စားနေသူများ မိမိမျှော်လင့်နေသူထံမှရင်ဖွင့်ချစ်ရေးဆိုခြင်းခံရပါမည်

(3)40ကျော်50ကျော် အပျ ုိ ကြီး လူပျ ုိ ကြီးများ ဘုရားဖူးခရီးထွက်ရင်းဖူးစာဘက်တွေ့ပါမည်

(4) အလုပ်မှစေလွှတ်သော သင်တန်းကောင်းတက်ခွင့်ရပါလိမ့်မည်

(5) မိမိအလိုချင်ဆုံးသော စာအုပ်ဟောင်းတစ်အုပ်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိပြီးဝယ်ယူခွင့်ရပါလိမ့်မည်

(6)5လပိုင်းနှင့်9လပိုင်းကြား ကံကောင်းလာဘ်ရွှင်၍ငွေအစုအပုံဝင်ပါမည်

(7)တကယ်လိုအပ်နေသောသူများအတွက် လိုအပ်နေသောစားစရာ ဝတ်စရာများထောက်ပ့ံပေးကမ်းလှူ ဒါန်းနိူင်ပါလိမ့်မည်

(8) ခါးနာ ဒူူးနာဖြစ်တတ်ပြီး အဲဒီအတွက်ထိရောက်သော ဆေးဝါးကောင်းများလည်းလက်ဆောင်ရရှိပါလိမ့်မည်

(9) မမျှော်လင့်ဘဲဆုမဲများထပေါက်မည့်နှစ်ပါ အလိုလိုနေရင်းကံထူး ကံကောင်းမူ ့များကြုံရပါလိမ့်မည်

(10) ငယ်ရွယ်သူများပညာရေးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရပါလိမ့်မည်

(11)မိမိပျောက်နေသောပစ္စည်းပြန်တွေ့ခြင်း (သို ့မဟုတ်) ရစရာရှိသောငွေကြေးတစ်ချ ု ိ ့ပြန်ရခြင်း ပေးစရာရှိသောငွေကြေးများပြန်ပေးနိူင်ပါလိမ့်မည်

ှဆရာ ကျော်ဘိုဘိုဟိန်း 09401545306

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *